SUPERVISION

SUPERVISION

Supervision

Jeg tilbyder supervision på skoler, institutioner og plejesektoren. Her arbejder jeg med hold på 6-8 ansatte i
forløb på 3 timer pr. gang.


Når lederne vælger at investere i supervision, motiverer de det med, at jobbet som menneskearbejder ofte
kan være både hårdt og krævende. Målet er derfor styrke og fastholde de ansatte, og samtidig modvirke
omsorgstræthed, sygemeldinger og opsigelser.

Indhold

Deltagerne udtaler:

✔️ ”Det er en lettelse at dele det, der tynger.”

✔️ ”Supervision er en slags håndholdt personaleudvikling.”

✔️ ”Jeg tager billederne, du giver, med mig ud i praksis og til mine kolleger.”

✔️ ”Det er rart, at du ved, hvad du taler om, selvom du ikke kender børnene.”

Jeg er selv meget optaget af at styrke:

✔️ Den ansattes professionelle arbejde som menneskearbejder.

✔️ Den ansattes særkende som autentisk voksne på arbejdspladsen.

✔️ Den ansattes arbejde med svære samtaler eller udviklingsprocesser med respekt for egne og andres
grænser.