RITUS

Ritus

FARE ELLER MULIGHED

Oprindelse

Ritus betyder overgang. En overgang, hvor et menneske flytter sig fra ét stadie til et andet. Det stammer fra latin. Til alle tider har overgange været forbundet med menneskelige kriser. Det gamle kinesiske skrifttegn for ”krise” er eksempelvis en sammensmeltning af tegnene for ”fare” og for ”mulighed”.

En krise kan således enten ses med positive briller og være et udviklende vendepunkt. Eller det kan være negativt ladet og betyde en farlig eller vanskelig situation.

Individet og fællesskabet

Ritus handler både om enkelte individ og fællesskabet. Det enkelte menneske kan ønske at opnå klarhed og tryghed omkring en overgang, der venter i livet. Her kan terapeuten hjælpe med at gøre overgangen overskuelig og hjælpe på vej i det videre liv.

Ritus kan også have en social funktion og være rettet mod fællesskabet – eksempelvis kæresteparret, ægteparret, familien eller arbejdsgruppen. Terapeuten kan her hjælpe med at binde gruppen sammen, så de kan klare den kommende overgange i deres fællesskab.

Klare den kommende overgang

Konkret kan overgange i livet dreje sig om tab af familiemedlemmer, bekymringer, alvorlig sygdom, ulykker, tristhed, overfald eller andre begivenheder, der truer ens liv eller personlige integritet.