OM FLEMMING

Flemming Horsfeldt

 

Jeg er en privatpraktiserende psykoterapeut med egen klinik for psykoterapi, parterapi, familieterapi og supervision. Jeg er medlem af Psykoterapeutisk Forening, hvor jeg er forpligtet til at overholde Dansk Psykoterapeutiskforenings etiske regelsæt.

Mit syn på terapi er, at jeg ser det enkelte menneskes oplevelsesverden og følelsesliv med dets besværligheder som grader af normaludvikling og psykisk sundhed, og ikke som udtryk for patologi og fejludvikling.

Mit fokus er på vækst og udviklingspotentialet i højere grad end på “fejl” og mangler. At kigge bagud giver forståelse. At kigge frem skaber udvikling. Jeg spørger derfor, hvordan vi som menneske bedre kan realisere os, så vi skaber en god og meningsfyldt tilværelse for os selv i relation til andre. Herunder specielt de nære relationer, som er vores oprindelsesfamilie, kærester/ægtefæller, børn og venner.

Mit grundsyn er relationsorienteret og min optik er psykodynamisk. Værdigrundlaget er humanistisk eksistentielt og min terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret – med vægt på almen psykologi og psykoterapi i en mentaliseringsbaseret familieterapeutisk forståelse, hvor omsorgsgiver har sind på sinde.

Uddannelse

Jeg er uddannet fra Psykoterapeutisk Klinik i Århus, www.PIAA.dk

Foruden uddannelsen i Århus har jeg bestået grunduddannelsen / Foundation i Bodynamic i 2018, der giver viden om menneskets psykomotoriske udvikling. Uddannelsen ser samhørighed og værdighed som vores væsentligste drivkraft i vores udvikling, der også dybest set udvikler vores karakterforsvar.

Andre erfaringer

Efter knap 7 år som skoleleder på en større privatskole med 50 ansatte og 480 børn og unge, har jeg arbejdet i Grønland som kompetence- og udviklingschef i en privat organisation for udsatte børn og unge. Privat er jeg gift og har fire voksne børn. Tidligere har jeg været selvstændig og arbejdet med uddannelsesrådgivning og rekruttering i både Danmark og Grønland.

Flemming Horsfeldt Psykoterapeut (MPF)
Mail: fhorsfeldt@gmail.com
Mobil: Tlf. 25 28 28 14