PRISER OG VILKÅR

Priser & Vilkår

Praktisk vedr. betaling

Betaling foregår efter terapien, enten kontant eller på MobilePay (25 28 28 14).

Du modtager en regning efter hver samtale med mit cvr nr. 30 63 73 99.

Du kan ikke få tilskud til behandling ved psykoterapeut, og jeg har ikke aftale med sundhedsforsikringen.

Flemming Horsfeldt
Psykoterapeut (MPF)

Mail: fhorsfeldt@gmail.com
Mobil: Tlf. 25 28 28 14

TerapiTidPriser
(Individuelt / par) 60 min.Kr. 750
(Individuelt / par) 90 min.Kr. 1000
Konsulentydelser/ SupervisionAftales særskilt

Hvordan behandler jeg dine persondata?

Hvordan behandler jeg dine persondata, når du er i psykoterapi (GDPR)? 

Jeg skal som dataansvarlig i min klinik oplyse, hvordan jeg behandler dine persondata. Det skyldes såkaldte GDPR-regler for elektronisk databehandling af personhenførbare oplysninger og registre

GDPR står for “EU’s General Data Protection Regulation.” 

Som psykoterapeut er jeg ikke pålagt af føre journal over vores samtaler. Efter hver samtale noterer jeg dog stikord fra hovedlinjerne i samtalen. Disse anonymiserede noter forbliver i en ikke-elektronisk tilstand, så længe du er i et forløb hos mig. Når terapien er slut, makuleres alle noter. 

Principper i dataforordningen er: 

Dataminimering – jeg skriver så lidt ned som muligt. Jeg beder heller ikke om dit CPR-nr. 

Opbevaringsbegrænsning – når terapien er færdig, sletter jeg alle data. 

Integritet og fortrolighed – du skal opleve en tryghed og fortrolighed i min terapi.

Formålsbestemthed – samtalen skal vores rettet mod den udfordring, du på tager med ind i terapien.