REKRUTTERING AF LEDERE

REKRUTTERING AF LEDERE

Jeg hjælper de frie skoler og børnehaver med at rekruttere deres nye ledere.

Rekrutteringen
indeholder (oftest) følgende processer og delopgaver, som bestyrelserne beder mig stå for:

1) Kvalificerer stillingsopslaget gennem interne processer og analyser af organisationen, så et fælles
fokus står klart mellem faggrupperne og bestyrelsen.

2) Beskriver stillingsopslaget og indarbejder efterfølgende en høringsfase og tilretning.

3) Er bestyrelsens eksterne ledelseskonsulent, hvor bestyrelsen under hele rekrutteringsprocessen kan ringe og afklare næsten alt mellem himmel og jord.

4) Står til rådighed for interesserede kandidater til lederstillingen, der kontakter undertegnede og får sparring og afklaring i forhold stillingsopslaget.

5) Er mødeleder ved udvælgelse af kandidater til 1. samtale. Booker de udvalgte og giver afslag til de fravalgte kandidater.

6) Forbereder interviewsguides til 1. og 2. samtale og beskrivelser cases og ledelsesmæssige dilemmaer, som kandidaterne udsættes for.

7) Gennemfører interviewene under 1. og 2. samtalerunde, så medlemmerne af ansættelsesudvalget kan lytte, notere og votere.

8) Tager referencer på kandidaterne, der går videre til 2. samtalerunde.

9) Gennemfører ledertest af kandidaterne, der går videre 2. samtalerunde. Det drejer sig om Kompetenceprofilen fra Garuda med tilbagelæsning til hver kandidat og opsummering til ansættelsesudvalget.

10) Står for ledersparring i 3-6 måneder med den nyansatte leder, så bestyrelsen sikrer, at han eller hun lander godt i sin nye rolle på stedet.

Rekruttering af ledere

Udtalelse fra formanden for Nørreådal Friskole og Børnehave:

I perioden fra slut august til medio november 2023 har bestyrelsen på Nørreådal Friskole og Børnehave i Serritslev haft et samarbejde med ekstern konsulent Flemming Horsfeldt. Perioden startede med en opsigelse fra nu tidligere skoleleder og udviklede sig ret hurtigt til også at indebære en opsigelse fra den daværende skolesekretær.

Flemming var bestyrelsens livline i en pludselig opstået situation, som ingen fra bestyrelsen eller personalegruppen havde erfaring med, og som ligeledes var en ret kaotisk situation at navigere i for de involverede.

Flemming var for vores skole og børnehave et kendt ansigt, da han tidligere har været tilknyttet som både tilsynsførende og som ekstern konsulent og tovholder ved genbesøg af skolens værdigrundlag. Dermed var valget trygt og tillidsfuldt for både bestyrelse og personale. Flemming blev hurtigt rekrutteret til at varetage ledelsesmæssige opgaver ift. daglig kontakt til forældre og personale, og var en gennemgående sparringspartner for bestyrelsens formand og næstformand.

Hele vejen gennem rekrutterings- og ansættelsesprocessen stod Flemming til rådighed og fik os landet i en holdbar og tryg løsning. Ligeledes var Flemming med til at forberede og opdatere den nye skoleleder og sekretær, så de trygt kunne lande i deres nye job.

Som tæt kontakt til Flemming har jeg personligt haft stor glæde af Flemmings rolige og konstruktive tilgang, samt hans brede erfaring indenfor skole og ledelse. 

Formand for bestyrelsen 

Mette S. Thrane 

På følgende frie skoler har jeg været bestyrelsens eksterne rekrutteringskonsulent:

1) Astrup-Sønderskov Friskole, Hjørring, www.asfri.dk

2) Agersted Friskole & Børnehave, Dronninglund, www.agerstedfriskole.dk

3) Nørreådal Friskole & Børnehus, Serritslev, Brønderslev, www.nr-aadal.dk

4) Vendsyssel NaturUnivers Friskole og Børnehus, Hjørring, www.vendsysselfri.dk

5) Poulstrup Friskole & Børnehus, Hjørring, www.poulstrupfri.net

6) Krumsø Fri- og Kostskole, Søllested på Lolland

7) Midlertidige efterskolerne i Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq, Grønland

8) Villads Villadsens Efterskole, Qasigiannguit, Grønland, www.evv.email

IMG-4530

Billede fra rekruttering af skoleleder til agersted friskole

IMG-4524

Billede fra rekruttering af skoleleder til agersted friskole

Billede fra rekruttering af skoleleder til agersted friskole